1. Haberler
  2. Sancaktepe
  3. ABDULLAH BAYRAM: İYİ BİR GELECEK VE TEMİZ ENERJİ

ABDULLAH BAYRAM: İYİ BİR GELECEK VE TEMİZ ENERJİ

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Sancaktepe ba?ta olmak üzere birçok noktada yapt??? projeler ile yüzlerce insan?n hayat?na de?er katan Denge Yap? Yönetim Kurulu Ba?kan? Abdullah Bayram, Üniversite y?llar?ndan bu yana yakla??k 45 y?ld?r in?aat sektöründeki tecrübesini Denge Yap? da birle?tirdi. Projelerinde sosyal tesisler ve çocuklar için güvenli oyun alanlar?na önem verdi. Günümüzde en çok tercih edilen enerji kayna?? olan güne? enerjisi ile Denge Yap?, iyi bir gelecek için temiz enerji politikas? devam ediyor.

 

Üniversite y?llar?ndan buyana ?n?aat sektöründeki tecrübesini 2004 y?l?nda kurdu?u Denge Yap? ile Sancaktepe ba?ta olmak üzere birçok noktada yapt??? projeler ile yüzlerce insan?n hayat?na de?er katt?. 2015 y?l?nda kurdu?u Hilvan GES güne? enerjisi ile iyi bir gelecek, temiz enerji için çal??malar?n? sürdüren1956 y?l? Trabzon do?umlu Denge Yap? Yönetim Kurulu Ba?kan? Abdullah Bayram ile ?n?aat sektörünü, Samand?ra Belediye Ba?kanl?k dönemini ve 14 May?s 2023 Cumhurba?kanl??? seçimlerini konu?tuk.

2004 y?l?nda kurulan Denge Yap? firmas? olarak birçok projesini tamamlayan, Üniversite y?llar?ndan sonra yakla??k 45 y?l?k in?aat sektörünün içinde ya?ad??? tecrübeleri aktaran Denge Yap? Yönetim Kurulu Ba?kan? Abdullah Bayram ?öyle devam etti;

Denge Yap? Yönetim Kurulu Ba?kan? Abdullah Bayram, “belediye ba?kanl???ma kadar birçok firmada çal??t?m. 1994-2004 y?llar? aras?nda Samand?ra Belediye Ba?kan? olmam nedeni ile on y?l ara verdim. Belediye ba?kanl?k dönemi bitince 2004 y?l?nda Denge Yap? isminde firma kurdum. Firmam?z faaliyetine devam ediyor. Denge Yap? olarak Denge Towers, Mahal Sancaktepe, Mahal Sancaktepe Ada, Mimoza Evleri, Sümbül Evleri, Begonya Evlerini tamamlay?p teslim ettik.  Yak?n zamanda Sancaktepe deki projemizi tamamlama çal??malar?m?z devam ediyor. Projelerimizin hepsi kendine göre farkl? ve özel projeler. Denge Towers konumu ve projesi nedeniyle daha özel bir projedir. Denge Yap? olarak kaliteyi art?rarak, fakl? projelerimize devam ediyoruz.

 

Enerji sektöründe ülkemize hizmet ediyorsunuz? projeden bahseder misiniz?

?n?aat sektörünün durgun oldu?u dönemlerde fakl? i?ler için aray???m?z sürerken o dönemde enerji sektörüne yöneldik. ?lk olarak K?rg?zistan da HES’lerden dolay? yetkililer görü?meler yapt?k. ?malat? Türkiye’de yap?p K?rg?zistan’da kurulup yapmak için burada firmalar ile görü?melerimiz sürerken ülkemizde Güne? enerji santralleri (GES) ile tan??t?k. Ara?t?rtmalar?m?z sonucu bizde 2015 y?l?nda tan??t?k. GES’den 2016 y?l?nda ça?r? mektuplar?m?z? alarak ?irketimizi kurduk ve 2017 y?l?nda devreye girdi. Urfa Diyarbak?r yolu üzerine toplam 32 GB sistem kurduk.

?ST?KRARLI B?R ?EK?LDE SEBAT ETS?NLER

Gençlere tavsiyeniz nedir?

Gençler i?, sosyal, siyaset hayat?nda her hangi i? veya kulvar da ilerlemek istesinler samimi olsunlar. Yapt?klar? i?te istikrarl? bir ?ekilde sebat etsinler. Kurduklar? i? ile ilgili öncelikle bilgileri olsun ve ne yaparlarsa yas?nlar sab?r ve sebat ettikleri sürece görecekler ki k?sa sürede ba?ar?l? olurlar.

1994 ?LE BUGÜNKÜNÜN ARASINDA DÜNYA KADAR FARK VAR

 

1994–2004 y?llar? aras?nda Samand?ra Belediye Ba?kanl??? yapt?n?z, dünü bugünü Samand?ra ve Sancaktepe’yi özetler misiniz?

Samand?ra da 1994 ile bugünkünün aras?nda dünya kadar fark var. O günkü ekonomik durumun kötü olmas? nedeni ile belediyelerin durumu da iyi de?ildi. Alt yap?, Su, Asfalt, Okul, Telefon, Elektrik olmayan ve kaçak yap?la?man?n çok oldu?u bir belde idi. O dönemde Samand?ra ?BB ye ba?l? de?ildi. ?lk i?e Altyap?, yol, su, elektrik ve okul yap?m?n? h?zland?rarak Samand?ra’n?n geli?mesini sa?lad?k. 2004 y?l?na gelene kadar alt yap?, kald?r?m yap?lmad?k hemen hemen sokak b?rakmad?k. Milli E?itim Müdürlü?ü ile birlikte birçok ?lk, Orta ve Lise açt?k. 2004 ile 2009 y?l?na kadar Samand?ra beldesi olarak devam eden bölge üç belde birle?erek Sancaktepe ?smini ald?. 1994’ten bugün 2023 y?l?nday?z. Bölgemizin 30 sene öncesinden bugüne bakarsan büyük fark oldu?unu görmekteyiz. Vatanda?lar i?e gitmek için saatlerce araç beklerdi. Belediye olarak kendi imkanlar?m?z ile otobüs koyard?k ve otobüs firmalar?n?n ?ikayetleri UKOME’ye tak?l?rd?. Sancaktepe iki otoban?n ortas?nda kalan bir ilçe. Ula??m noktas?nda büyük avantalar? olan ilçemizin k?sa zamanda Metrosunun bitmesi ile birlikte daha güzel olacak.

TÜRK?YE ?LE BERABER AYA?A KALKAR

 

14 Mart 2023 Pazar günü ülkemiz Cumhurba?kanl?k seçimi için sand??a gidiyor. Bu seçimin ülkemiz ve Sancaktepe için önemi sizce nedir?

Türkiye art?k kendi ba??na bir Türkiye de?il. Afrika’da Türkiye’ye bakan çok devletler var. Avrupa’da Osmanl? dönemini bilen Makedonya, Bosna Hersek Arnavutluk ve birçok ülke hepsi Türkiye’ye bakarlar.  Türkiye Cumhuriyetleri, Do?u Türkistan’a var?ncaya kadar hepsi Türkiye ne kadar canlan?r ne kar aya?a kalkarsa o mazlum ülkelerde Türkiye ile beraber aya?a kalkar. Afrika’da 2004 öncesi Türkiye’yi bilen ülke azd?. Bugün ülkemizi bilmeyen Afrika ülkesi yok. 2004 sonras? AK Parti iktidar? ile beraber Afrika da Türkiye’ye kar?? hayranl?k olu?tu. Türkiye’deki seçim bat?y? da ilgilendiriyor. Bat? Türkiye’de kukla bir hükümet kurmak istiyor. Afrika ise dimdik ayalar? üzerine duran bir Türkiye istiyor. Seçimimde karga?a ç?karmak isteyenler var. Seçimi kavgaya dönü?türmek isteyen kesimler var. Ba?ar?l? olamayacaklar. Ümit ediyorum ki ilk turda Say?n Cumhurba?kan?m?z tekrar Cumhurba?kan? olarak bu seçim bitecek.  Tüm halk?m?z ile beraber Türkiye daha güzel günlere ve büyümeye devam edecek. Bu vesile ile Seçim sonucu ?imdiden hay?rl? olsun.

VERD??? TAL?MATI YAKINDAN TAK?P ED?YOR

Say?n Cumhurba?kan?m?z ile ayn? dönemde Belediye Ba?kanl?k görevi yapt?n?z bizimle bir an?n?z? payla??r m?s?n?z?

Asfalt sadece Sultanbeyli, Sar?gazi, Ümraniye ve Kartala giden yollar da vard?. Beldemizde hiçbir asfalt yolumuz yoktu. Anadolu Otoban?n?n yan yollar?n?n bir taraflar?na kald?r?m yap?lm??t?. Ya?murdan dolay? kald?r?m? komple çamur kaplam??t?. Say?n ba?kan?m?z ile o dönemde be? tane belde belediyesi idik. Biz ba?kan?m?z? ça??r?p bölgemiz ile ilgili görü?lerimizi dertlerimizi konu?uyorduk. O dönemde yan yollar karayollar?na aitti. Samand?ra da toplant?dan ç?kt?ktan sonra Sultanbeyli’ne yan yoldan gidiyoruz. Reis bana Abdullah bunlar ne diye sordu. Yollar karayollar?na ait oldu?unu ve temizlik arac?m?n olmad???n? söyleyince bana millet karayollar?n? bilmez. Millet her ?eyi belediyeden bilir. ?BB temizlik i?lerine talimat? vermesi ile kald?r?mlar temizlendi. Temizlik arac? haftada üç gün beldemizde görevlendirildi. Temizlik arac? bir hafta geldi ve daha gelmedi. Aradan bir hafta daha geçinde gece yatmaya haz?rlan?yorum saat biri geçmi?ti arad? beni ac?nca Abdullah makine geliyor mu dedi. Bende ba?kan?m bir hafta geldi bir haftad?r gelmiyor dedim. Oda nas?l olur dur biraz sonra a?r?yaca??m seni dedi ve telefonu kapatt?. Biraz sonra tekrar arad? ve tekrar s?k?nt? olursa bana haber ver. O günden sonra benim görevim süresince ve daha sonras? araç gelmeye devam etti. Bizde belediye olarak temizlik araçlar? ald?k.  Say?n Cumhurba?kan?m?z verdi?i talimat? yak?nan takip ediyor ve böyle birçok olay? da yak?ndan takip etti ve etmeye de devam ediyor. Bu benim için çok önemli bir hat?rad?r” ifadelerini kulland?.


0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
ABDULLAH BAYRAM: İYİ BİR GELECEK VE TEMİZ ENERJİ

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Cadde News - Gündem - Dünya - Ekonomi - Spor - Teknoloji - Magazin ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin